Personuppgifts­policy

Vi sparar endast de uppgifter som finns i respektive inskicksformulär. Uppgifterna behålls så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vår insamling av personuppgifter bygger på ditt samtycke.

Ändamål med insamlingen

Syftet med att samla in uppgifter är att etablera, upprätthålla och/eller bevara en affärsrelation.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig, och detta kan göras en gång per år. För att utöva denna rättighet, vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarige. Dessutom har du rätt att när som helst begära rättning eller radering av dina personuppgifter. Vi strävar efter att säkerställa att dina uppgifter är korrekta och aktuella, och du har full kontroll över dem. För eventuella förfrågningar om ändringar eller borttagning, var god kontakta vår personuppgiftsansvarige.