Alkohol- och drogpolicy

Målsättning

Målsättningen är att motverka att medarbetare blir utslagna från arbetslivet till följd av alkohol- och narkotikamissbruk. Representation med alkohol kan förekomma men det är inte accepterat att vara berusad på arbetsplatsen under arbetstid. Företaget accepterar inte nyttjande av illegala droger i några sammanhang.

Omfattning

Vid misstanke om missbruk av alkohol eller andra droger kan arbetsgivaren komma att, genom företagshälsovård eller motsvarande, alkohol- och drogtesta den anställde.

Vid uppdrag hos kund är det medarbetarens ansvaratt ta del av och följa respektive kunds rikt-linjer även vad det gäller droger. Medarbetare som vägrar att medverka vid provtagning, initierad av arbetsgivaren eller kund, hanteras på samma sätt som medarbetare som testas positiva.

Handlingsplan och rehabilitering

Vid konstaterat missbruk är den anställda skyldig att vara delaktig i sin egen rehabilitering. Ett rehabiliteringskontrakt, som är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den missbrukande medarbetaren, upprättas. Uppföljning sker i samarbete med företagshälsovård eller motsvarande. Om medarbetaren avbryter behandlingen eller fortsätter sitt missbruk kan företaget omplacera och som sista åtgärd överväga den anställdes framtid i företaget.