Vi tänker på helheten när vi skapar lösningar

Netgroup Energy vill vara en partner som kan ta helhetsansvar för lösning, organisation, projektledning och resultat.

Här är några av de områden vi levererar inom.

 • Utredningar & Analys
  • Utredningar & Analys
  • PSA/DSA
  • Asset Management
  • Design by Analysis (CFD & FEM)
  • FFS – Fitness For Service / Tillgänglighet
 • Konstruktion
  • Process- och anläggningsdesign
  • El, I&C
  • Mekanisk konstruktion
 • MTO
  • HFE i konstruktionsprocessen
  • Säkerhetskulturutvärdering
  • Organisationsanalys
  • Orsaksutredningar
 • Projektgenomförande
  • Teknisk projektledning och administration
  • Montageledning
  • Kvalitetsledning, V&V och dokumentation
 • Strålskydd
  • ALARA, dosbudget
 • Avfallshantering
  • Avfallsplaner
  • Avfallsbeskrivningar
 • Licensiering
  • Nya föreskrifter (KAD, KÄKA)
 • HSE
  • Kemikaliehantering
  • Riskanalyser, skyddsronder

Certifieringar

Netgroup Energy är certifierade för ISO 14001 och ISO 9001.

Partners

Bli en del av Netgroup Energy!

Netgroup Energy består av ett nätverk med några av branschens vassaste konsultbolag och vi säger att vi levererar ”spetskompetens i samverkan”. Vi arbetar ständigt med att anpassa nätverket för att på bästa sätt kunna lösa våra kunders behov.

Några av våra partners är generalister och andra specialister. Den bredden är nödvändigt för att kunna möta våra kunders skiftande behov.

Vill ditt bolag bidra till bredden eller djupet inom Netgroup Energy? Välkommen att ta kontakt med oss, så tittar vi in i framtiden tillsammans.