Netgroup Energy fyller tio år

2024 är det tioårsjubileum för Netgroup Energy. Snabb, kontinuerlig tillväxt, välvårdade ramavtal med energibranschens stora aktörer och en riktigt god förmåga att samarbeta med både kunder och partners är några av framgångsfaktorerna.

Redan när startskottet gick år 2014 har förmågan att samarbeta varit en nyckelfaktor för Netgroup Energy. Två företag, Infotiv och FS Dynamics var leverantörer till Vattenfall, men inom begränsade områden. Vattenfall ställde krav på bredare leverans och större volym.

Alf Berndtsson är styrelseordförande i Netgroup Energy och berättar om den första tiden.

– Genom Netgroup Engineering, som vänder sig till fordonsindustrin, hade Infotiv och FS Dynamics lärt känna varandra väldigt väl. Snart visade det sig att även Conmore, också en del av Netgroup Engineering, var intresserade av att arbeta med kärnkraft. Vi hade en bra dialog och bestämde oss för att gå ihop och bilda Netgroup Energy.

En framgångssaga
Sedan dess har Netgroup Energy vuxit kontinuerligt och blivit en framgångssaga. Efter hand har fler bolag blivit partners i Netgroup Energy, bolag som inte har någonting med fordonsbranschen att göra, utan i stället är helt nischade mot energisektorn. Nu, tio år senare, har Netgroup Energy ett mycket starkt erbjudande av tjänster för energisektorn och nya partnerbolag som Lexcon och Riskpilot.

– Nyckeln är det goda och tajta samarbetet mellan våra bolag, som alla levererar nischade tjänster. Kraften i att kunna samarbeta är mycket större och skapar mer glädje än man kanske föreställer sig. Det kan vara en av de viktigaste egenskaperna i vår bransch, för att få saker att hända över tid och samtidigt bygga förtroende. säger Alf Berndtsson.

Netgroup Energy har vuxit varje år under den tioåriga resan, även när det har varit tuffa tider och de allmänna volymerna på marknaden gått ned. I dag omsätter Netgroup Energy drygt 110 miljoner kronor.

Fler partnerbolag välkomnas inför framtiden
– Att på tio år gå från en blygsam omsättning till dagens nivå är en fantastisk utveckling. Vi tror att vi komma att fortsätta växa och att det tillkommer nya nischer och nya kompetensbehov. Det kommer att behövas fler bolag, fler aktörer, som jobbar tillsammans inom Netgroup Energysfären. Idag har vi väldigt många bolag som står vid dörren och vill vara med i nätverket, vilket det också finns möjligheter för om de passar in och har rätt inställning.

Netgroup Energy har alltså all anledning att känna stolthet när man sätter tio energirika ljus i födelsedagstårtan och under 2024 kommer detta roliga jubileum att uppmärksammas på olika sätt under året.

Publicerad: 2024 02 10