Mathias Thorsson ny vd på Netgroup Energy

Mathias Thorsson är ny vd för det snabbt växande Netgroup Energy. Med lång bakgrund inom samhällsbyggnad och med fokus på förvärv, bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och entreprenad, kommer Mathias att leda verksamheten i en tid då energibranschen är i stark tillväxt och förändring.

Netgroup Energys utvecklingskurva har pekat uppåt under ett antal år och bolaget har passerat en omsättning på 100 miljoner kronor. Samtidigt är energibranschen i Sverige under stark utveckling och för de som har ramavtal med branschens stora aktörer, ser framtiden mycket ljus ut.

– Behovet inom vår marknad är stort och Netgroup Energy har väldigt fina ramavtal som vi har vårdat och fått behålla under många år, säger Mathias Thorsson, som alltså tillträdde som vd för Netgroup Energy vid årsskiftet.

Bred erfarenhet ger nya infallsvinklar
Mathias har en solid bakgrund inom samhällsbyggnads–branschen med roller som vd, divisionschef, regionchef och andra ledande befattningar. Han har sedan tidigare lång erfarenhet inom energi och då främst kärnkraft men är inte specialiserad inom området, utan kommer in i sin nya roll med bred erfarenhet, vilket öppnar för spännande infallsvinklar i dialogen med Netgroup Energys kunder, partners och ägarbolag.

– Hos min senaste arbetsgivare satt jag i koncernledningen med ansvar för förvärv. Under årens lopp har jag skapat relationer och nätverk med bolag som i framtiden kan vara intressanta som partners eller leverantörer till Netgroup Energy. Innan dess var jag ansvarig för en division med fokus inom samhällsbyggnad och bygg- och fastighet, vilket också kan bli en tillgång för Netgroup Energy, som vill stärka sig inom det området.

Lockas av stark bransch där högtryck råder
Mathias berättar att det som lockar med Netgroup Energy är att få komma till en stark leverantör i en bransch där det just nu råder högtryck.

– Netgroup Energys utvecklingskurva har pekat starkt uppåt under många år och det finns ingenting som säger att den utvecklingen inte kommer att fortsätta för vår del, med tanke på hur marknaden ser ut. Vi har ramavtalen och energimarknadens behov av våra tjänster är stort, så det känns som att framtiden och utvecklingen för vår del är oerhört spännande.

– Tittar man bara på kärnkraftssidan så har ju väldigt mycket hänt. Vid sidan av att driva kärnkraftverk har det skapats två nya affärer i form av avveckling och initiativ för ny kärnkraft. Så vår marknad har breddats och efterfrågan på kompetens är mycket stor.

Nya potentiella partners och leverantörer
Marknadens behov är så stora att det finns utrymme för Netgroup Energy att knyta till sig ytterligare partners. Det gäller inte minst på områden som miljö, tidiga skeden och konstruktionsbolag, vilka alla är fält som Netgroup Energy vill täcka in.

– Netgroup Energys har två viktiga framgångsfaktorer: dels att alla i nätverket är så kundfokuserade, dels att man lyckas undvika en intern konkurrenssituation. Mathias uppmuntrar avslutningsvis den som är intresserad av att undersöka vad det innebär att vara partner inom Netgroup Energy att ta kontakt med Mathias.

Publicerad: 2024 02 10