Combine ny partner till Netgroup Energy

Teknikkonsultbolaget Combine är ny partner till Netgroup Energy. Med en spännande kombination av matematik, fysik och programmering stärker Combine helheten med kompetens inom reglerteknik, automation och artificiell intelligens.

Netgroup Energy har under tio år gjort en enastående resa och är idag en aktör som omsätter 110 miljoner kronor och tar position som leverantör på den svenska energimarknaden. Främst inom kärnkraftsindustrin men även på andra energiområden.

Reglerteknik, automation och AI
När Combine, med 70 välmeriterade konsulter, nu blir partner innebär det en strategisk förstärkning av Netgroup Energys erbjudande.

– Combine utvidgar Netgroup Energys tjänsteutbud med mjukvarubaserade tjänster inom reglerteknik, automation och artificiell intelligens, berättar Combines vice vd, Simon Yngve.

– Automation används för att styra anläggningar. Reglerteknik handlar om att styra och optimera drift av anläggningar. Artificiell intelligens är också något man kan använda för att prediktera, optimera och få insikter om sin verksamhet. 

Teknik från andra branscher blir tillgänglig
För Combines del innebär partnerskapet en möjlighet att expandera in i den mycket intressanta och snabbväxande energimarknaden.

– Combine har ju främst arbetat med fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknik, verksamheter med fysiska produkter, ”fysiska fenomen”. Därför är det ett naturligt steg att börja arbeta med energimarknaden, som ju i hög grad är något fysiskt.

Att Combine arbetar inom exempelvis fordonsindustrin blir en fördel för Netgroup Energys kunder, genom att teknik från andra branscher görs tillgänglig även för energibranschen. 

–  Bilindustrin använder ju exempelvis AI. Hur kan den kunskapen appliceras inom energisektorn och anpassas till de utmaningar som finns där?

Matematik, fysik och programmering
En vanlig beskrivning av Combine är att man arbetar i skärningspunkten mellan matematik, fysik och programmering.

– Man kan säga att dessa kompetensområden är en sorts konstanter, oavsett vilken bransch man verkar inom, säger Simon Yngve och pekar på kompetensen man lyckats samla inom Combine.

– Av de som arbetar hos oss har 80 procent en masterexamen och 20 procent har en doktorsexamen, ofta inom fysik, kärnfysik, matematik eller närliggande områden.

Vi inom Netgroup Energy hälsar vår nya partner och alla Combines medarbetare varmt välkomna.

Publicerad: 2024 02 10